คุณ สุจิตรา ธรรมชาติ  
  ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนจ่าย กบข.  
     
  งานของดิฉันเป็นงานบริการ มีโอกาส
ต้องพบปะผู้คนตลอดเวลา เลยต้องหมั่น
ดูแลตัวเอง เพราะอยากให้คนรอบข้าง
เห็นเราแล้วมีความสุข ส่วนเรื่องการดูแล
ความสวยความงาม ที่นี่ลงตัว
ทำให้ดิฉันมีความสุขค่ะ