คุณ นพวรรณ โยชิทานิ  
  ฝ่ายบริหาร บริษัท ชินไดคอสโม จำกัด  
     
  ชีวิตมีหน้าที่หลายด้าน ทั้งบริหารธุรกิจ
และบริหารครอบครัว บกพร่องสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไม่ได้แน่ แต่แม้จะมีภาระหน้าที่
มากแค่ไหน เรื่องความสวยความงาม
ดิฉันก็ไม่ยอมให้บกพร่องเช่นกัน
สบายใจได้ค่ะ ดิฉันฝากความไว้วางใจ
ไว้กับพิงค์กี้บอดี้แคร์ ดูแลกันมาตลอด